Brandveiligheidsvoorschriften in Europa en de Ei1 Norm voor Brandwerende Deuren

Brandveiligheid staat centraal in bouwprojecten, en recentelijk heeft de Europese Unie een nieuwe norm geïntroduceerd die betrekking heeft op brandwerende deuren – de Ei1 norm. Maar wat houdt deze norm precies in en wat zijn de consequenties ervan voor de bouwsector? Laten we dieper ingaan op deze kwesties.

Wat betekent Ei1?

Ei1 vertegenwoordigt de nieuwe Europese norm voor brandwerende deuren. Deze norm is ontwikkeld om de brandveiligheid in gebouwen te verhogen en legt strengere eisen op aan deuren die bedoeld zijn om de verspreiding van brand tegen te gaan. De afkorting “Ei” staat voor “isolatie en integriteit,” wat impliceert dat deze deuren zowel isolatie tegen hitte als behoud van structurele integriteit moeten bieden gedurende een bepaalde tijdspanne.

Wanneer is Ei1 van toepassing?

De Ei1 norm is van kracht voor alle bouwvergunningen die zijn goedgekeurd vanaf 01/07/2022. Dit betekent dat elk nieuw bouwproject dat na deze datum wordt goedgekeurd, moet voldoen aan de Ei1 norm voor brandwerende deuren.

Wanneer niet?

In situaties waarbij geen nieuwe bouwaanvraag nodig is, zoals bij vervangingsprojecten of renovaties, is het toegestaan om de Belgische norm te handhaven. Dit betekent dat indien er geen nieuwe bouwvergunning nodig is voor de renovatie of vervanging, men de bestaande Belgische norm voor brandwerende deuren (BR-RF) mag behouden.

Wat onderscheidt Ei1, Ei2 en EiW?

In België is op dit moment de Ei1 norm van kracht. Het gebruik van Ei2 branddeuren uit Frankrijk, Spanje en Polen, evenals EiW branddeuren uit Nederland, is niet toegestaan in België. Dit benadrukt het belang van het begrijpen en naleven van specifieke nationale normen om de brandveiligheid in elk bouwproject te waarborgen.

Kortom, de introductie van de Ei1 norm voor brandwerende deuren in de Europese Unie heeft de standaarden voor brandveiligheid verhoogd. Het is van vitaal belang voor professionals in de bouwsector om op de hoogte te blijven van deze normen en ervoor te zorgen dat hun projecten voldoen aan de vereiste brandveiligheidseisen, inclusief de Ei1 norm voor brandwerende deuren.

Op zoek naar een brandwerende deur die voldoet aan de Ei1 norm? Ontdek onze selectie hier.